Thursday, March 26, 2020

Distantsõpe

Minu arust on distantsõpe päris hästi välja tulnud ja loodan, et see jätkub ka niimodi. Minu arvates olen saanud kõigi ülesannetega hakkama, mis antud on. Ülesannete peale kulub vähem aega, kui tavaliselt koolis (45min). Probleemid on tekkinud konverentsitööga ja matemaatikaga (rööpküliku ülesanded). Edusamme on tekkinud konverentsitööl ja mõndades ainetes. Minu arvates sobivad kõik keskkonnad, kus saab iseseeisvalt tööd teha (nt quizlet.com) ja mulle ei meeldi kõik veebisuhtlused. Ajaplaneerimisega on natuke probleeme ja enesedistsipliiniga on minu arvates kõik korras. Õpetajad võiksid anda rohkem aega teha kontrolltöid või anda vähem ülesandeid. Veedan ise aega arvutis mängides (nagu tavaliselt) või telekat vaadates, käin väljas päris harva.Image result for internet school

Wednesday, November 27, 2019

Programmeerimine

Mulle meeldib programmeerimine ja tahaks selle kohta rohkem õppida.
Programmeerimine on väga vajalik informaatikas ja päris elus.
Ma arvan et programmeerimine on pigem raske ja ma saan aru natukene teemadest.
Programmeerija elu on väga huvitav, vaheldusrikas ja tasuv.
Ma pigem ei usu, et minust saab programmeerija.
Minu mäng oleks arvuti peal ja see oleks võitlusmäng, kus sa pead võitma teist inimest. Ma osaleksin tegelasti disainijana.

Pildiotsingu lines of code tulemus

(https://miro.medium.com/max/852/1*s1U_HjJfBTYOuQinnov3Pg.jpeg)

Wednesday, September 25, 2019

kolmas koolinädal

Käes on kolmas koolinädal. Väga väsitav on hommikul üles tõusta, aga on samas ka koolis huvitav, nagu näiteks tööõpetuse tunnis me saame puurida läbi asjade ja saagida ka.
See nädal on olnud väga halb ilm, peaaegu iga päev sajab vihma ja üks päev sadas vihma 3 korda!
Image result for rain
https://reviewonline.co.za/wp-content/uploads/sites/68/2019/01/eight_col_heavy_rain-520x400.jpg
a̸̛͕̗̝̯̠̗̠̭͙̾̑͂ͫ͛̃ͤ͐̈́̉̓ͭ̂̏ͮ̂ͩ ̏͐̽̌̏̂̓̃͢͏̸̷̘͕͔͚͍̙̼̟͎͔͇͎̝̞̰̗͢ ̻̩̫̖̊ͦ͛̽̅̄̓̇͂ͭ̎ͧͣ̍́͘͘͝b̶͖͕̝̘͙͙͖̟̜͔̬̻̙̀̾͋̈́ͥ̽̃͑ ̸̮̞̳̜̜̐̂̌̾ͪ̏̊̐ͧ̊̎̆̉͢ ̄́̂͒̅ͯ͝҉̢͍̬͇̝̮̺̠̻͕̙̫͎͔̥͟͜s̛̝̣͎̠͈̹̯̳̓͐̐̌͗ͯ͌̂ͧͩ̓̉ͣͣ̚͜ ̶̨̮̱̰̭̙̘̫̪̭̤͉͇̲͗̍ͯͯ͐̿ͥ ̴̷̞̹̥͚̲͚̮̝̺̹̇ͮ̈́ͨ̀ͮ͑͞ͅt̶̗̹̜̖̳̼̻̱̮̩͐̅̐̂̄̀̓͠͝ ̱̱̟̞͈̬͖̩̱̄ͨͫͯ̒͂ͤͧ͊́ͩ̓͊ͦ͢ ̩̙͓̯̜̾ͦ͋̔͗͗̎ͦ̒ͪ͂ͪͬ͊̆͘͟r̢͚̣͚͍̘͖̗̣̮̺̙̭̞͂ͮ͑ͤͣ̑̓ͭ́͗̀͂̚̚ ̣̞̟͉͖̘̖ͥ͌̓̃ͥ̂̉́͡͡ ̧̘̩̟͕̳̤̰͖͓̯̗͓͛͐͑͐̌̾̚̕ͅa̛̒ͦ͛̇ͨ͝҉͖̠͓͖̰̻̼ ̷̡̡̡̩̜̲͎͈͙̥̹̞͙̞͉̊ͩ̿͛ͨ͋̊̆ͩ͗̎ͨ̋̈̚̚ ̶̬̥̤̭̫̖̺̖̩̘̓ͫ́̑̓̂̽̕͠k͂̃̾͐͐ͪ҉̮̭͉̺̭̬̱͕͘ͅͅͅ ͌̍͑ͯͧͤ̆͊ͪ͂̃ͬ̔ͬ̋̚҉̘͓͓̘̫̹̪͕̺̲͠ ̷̢̤̺͔̯̻͍̰̥͕̭̩̘̳̙͈͎̍ͮͮ̍̏͗͛ͬ̈́ͯͅt̴͖̰̜̞͖̪̞̖͇̼̯̯͇̳̍̐̇̓͞

suvekas 2k19

Suvekas 2k19 oli lahe ja mulle meeldis see suvi
Ȃ̢̪̪̱̺̹͖̗̮̫́͆̑͊͊ͬͦ̏̓Ḅ̡̞͙̬̾̒ͥ̀̄̆̓ͣͮ̃͆̋͐̒̀ͥ̔͜͠S͇̜̗̤̮ͩ̀̀ͧͭ͐͋͗̓̕͘͢͝Ṱ̛̛͙͔̺̰̯̝͚̗͉̙̺̳̝͉̣ͩ̈́̋̉ͣ̆̈̅̄̓̎ͩ͜͢R̢͖̺̲̘̫͕̲̝͙͉̞͂̋ͪ̓ͥͤͣ̃̀͢͠ͅA̡͈̗̪̪͉ͣ̏͐̆͗͟͝Ķ͈̯̦͖̤̭͈͔̣̙͎̩̥͍͇̥̘̾̋ͥ̋̾͂͗̉́̚̕͟ͅṬ̵̨̛̼̹̠̦̫̦͉͔̥̳͚̣̱͒͗ͣ͒ͨͣ̄̇ͅͅN̨̰̖͉̪͍͍̣̲̪̘͔͕͚̜ͨ̾ͧ̅͛ͮͨͦ̚͝Ê̸̖̦̠͆ͭ̑͒̊̽̄̊̀̚